کتاب تحلیل تکنیکال کلاسیک پیشرفته

۲۸۸۰۰۰ تومان

نویسنده: معین مهاجری فرد

تعداد صفحات: 279صفحه

کتاب الکترونیکی همیشه همراه شما

 

آموزش 0 تا 100 تحلیل تکنیکال کلاسیک
کتاب تحلیل تکنیکال کلاسیک پیشرفته

۲۸۸۰۰۰ تومان