ویدئو آموزشی هارمونیک تریدینگ به همراه آنالیز زمانی

(دیدگاه 4 کاربر)

۲/۳۲۹/۰۰۰ تومان

مدرس:معین مهاجری فرد

مدت زمان:22:30 ساعت (66 ویدئو)

به همراه کتاب الکترونیکی رایگان هارمونیک تریدینگ

ویدیو آموزشی هارمونیک تریدینگ به همراه آنالیز زمانی
ویدئو آموزشی هارمونیک تریدینگ به همراه آنالیز زمانی

۲/۳۲۹/۰۰۰ تومان