ویدئو آموزشی هارمونیک تریدینگ به همراه آنالیز زمانی پارت اول

۱/۷۴۰/۰۰۰ تومان

مدرس:معین مهاجری فرد

مدت زمان:14:30 ساعت (42 ویدئو)

به همراه کتاب الکترونیکی رایگان هارمونیک تریدینگ

ویدئو آموزشی هارمونیک تریدینگ به همراه آنالیز زمانی پارت اول

۱/۷۴۰/۰۰۰ تومان