ویدئو آموزشی هارمونیک تریدینگ به همراه آنالیز زمانی پارت دوم

۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مدرس:معین مهاجری فرد

مدت زمان: 8 ساعت (24 ویدئو)

به همراه کتاب الکترونیکی رایگان هارمونیک تریدینگ

ویدئو آموزشی هارمونیک تریدینگ به همراه آنالیز زمانی پارت دوم

۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان