ویدئو آموزشی امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی پارت اول

۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان

مدرس: معین مهاجری فرد

مدت زمان: 25:11ساعت (20ویدئو)

به همراه کتاب الکترونیکی رایگان امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی

ویدئو آموزشی امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی پارت اول

۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان