فیلم آموزشی فیبوناچی قیمتی و زمانی (زبان اصلی)

۲۹۰۰۰ تومان

به زبان: اصلی

اثری از: Carolyn boroden

نوع فایل : ویدئو

تعداد : 7 ویدئو

Carolyn boroden
فیلم آموزشی فیبوناچی قیمتی و زمانی (زبان اصلی)

۲۹۰۰۰ تومان