فیلم آموزشی امواج الیوت(زبان اصلی)

9000 تومان

به زبان: اصلی

اثری از: Alexander Szweda

نوع فایل : ویدئو

تعداد : 18 ویدئو

Elliot Wave Theory
فیلم آموزشی امواج الیوت(زبان اصلی)

9000 تومان