تحلیل ارز دسنترالند

Decentraland

تحلیل ارز دسنترالند براساس امواج الیوت وتکنیکال کلاسیک

در حال حاضر هنوز سیگنال خریدی صادر نشده است و در
صورتی که سقف 3.55 شکسته شود سیگنال خرید براساس
الیوت وتکنیکال کلاسیک صادر می شود که هدف اول می تواند
حوالی 4.09 باشد وهدف دوم می تواندحوالی 5.84 باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.