بایگانی برچسب: معین مهاجری فرد

تحلیل سهم شبندر شماره2

شبندر(پالایش نفت بندرعباس)

تحلیل سهم شگویا

سهم شگویا