ویدئو آموزشی امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی

۴۸۲۰۰۰۰ تومان

مدرس: معین مهاجری فرد

مدت زمان: 48:22ساعت (50ویدئو)

به همراه کتاب الکترونیکی رایگان امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی

ویدیو آموزشی الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی
ویدئو آموزشی امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی

۴۸۲۰۰۰۰ تومان