ویدئو آموزشی امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی پارت دوم

۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان

مدرس: معین مهاجری فرد

مدت زمان: 23:11ساعت (30ویدئو)

به همراه کتاب الکترونیکی رایگان امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی

ویدئو آموزشی امواج الیوت به سبک ماینر وگلن نیلی پارت دوم

۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان