تحلیل شاخص کل

شاخص کل

تحلیل شاخص کل بورس براساس امواج الیوت ،چنگال اندروز وتکنیکال کلاسیک
برای اساس امواج الیوت احتمال دارد در آینده با الگوی فلت روبه رو باشیم که در
حال حاضر در B از فلت هستیم که می تواند حداقل تا 1/897/000 تومان رشد
داشته باشد و از نظر چنگال و تکنیکال کلاسیک هدف بعدی قیمت می تواند
حوالی 1/700/000 تومان باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.